Satu Hal Yang Kurindu

Satu Hal Yang Kurindu
Berdiam Di Dalam Rumah-Mu
Satu Hal Yang Ku Pinta
Menikmati Bait-Mu Tuhan
Lebih Baik Satu Hari Di Pelataran-Mu
Daripada S’ribu Hari Di Tempat Lain
Memuji-Mu
Menyembah-Mu
Kau Allah Yang Hidup
Dan Menikmati S’mua Kemurahan-Mu