Teks Misa Hari Minggu Biasa XV 14 Juli 2024

Bacaan I

Amos 7:12-15

Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, “Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana! Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan.” Jawab Amos kepada Amazia, “Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba; Tuhan berfirman kepadaku: Pergilah, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.” Demikianlah Sabda Tuhan

Mazmur Tanggapan

Perlihatkanlah kepada kami, kasih setiaMu ya Tuhan dan berillah kami keselamatan yang dari padaMu

Bacaan II

Efesus 1:3-14

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengarunia- kan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang la limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumì, di dalam Kristus sebagai Kepala. Aku katakan “di dalam Kristus” karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya; kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan; dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. 

Demikianlah Sabda Tuhan.

Bait Pengantar Injil

Alleluya, Alleluya, Alleluya 

Bacaan Injil

Markus 6:7-13

Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua belas murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. la memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, “Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.” Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Sabda Tuhan.

Doa Umat

Kristus mengutus para murid untuk mewartakan Kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta Kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita.

Bagi para Imam. Semoga Allah Bapa Mahabaik memberkati dan mendampingi para Imam-Nya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kaml, ya Tuhan.

Bagi kaum muda. Semoga Allah Bapa Mahasetia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kaml, ya Tuhan.

Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat dan lemah mentalnya. Semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kaml, ya Tuhan.

Bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dengan iman da penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kaml, ya Tuhan.

Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkali kami dengan anugerah melimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami dan buatlah kami bergembira. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.