RancanganMu Sempurna

Tuhan Kaulah Harapan Di Dalam Hidupku Kupercaya Padamu
Rancanganmu Sempurna
Dalam Pengharapan Ada Kemenangan Ada Keselamatan
Kau Allah Yang Setia Kuasamu Turut Bekerja
Dalam Sgala Sesuatu
Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagiku
Rancanganmu Sempurna