PS 578 – Muliakanlah Allah yang Esa

Muliakanlah Allah Yang Esa
di surga maha tinggi
sebab kekal selamanya selamat kita ini
yang berkenan kepadaNya beroleh damai
yang baka, dendam pun tiada lagi

Pujian hormat dan sembah terimalah ya Bapa
Engkaulah Raja semesta kekal segala abad
KuasaMu tiada bandingnya di surga dan
di dunia, Engkaulah Allah kami

Ya Yesus Kristus, Penebus,
ya Putra Tunggal Allah
dengan darahMu yang kudus, Kau hapus aib
dan salah, ya Anak domba mulia, seruan doa
terimalahdan kasihanilah kami

Roh Kudus Suber Kurnia, Penghibur mahabaik
jemaatMu kuatkanlah di dalam Yang Tersalib
supaya kami pun teguh terhadap godaan
dan keluh, diami hati kami