Ndherek Dewi Maria

Ndherek Dewi Maria, Temtu Geng Kang Manah
Boten Yen Kuwatosa, Ibu Njangkung Tansah
Kanjeng Ratu Ing Swarga, Amba Sumarah Samya
Sang Dewi, Sang Dewi Mangestonana
Nadyan Manah Getera, Dipun Godha Setan
Nanging Batos Engetnya, Wonten Pitulungan
Wit Sang Puteri Maria, Mangsa Tega Anilar
Sang Dewi, Sang Dewi Mangestonana
Menggah Saking Apesnya, Ngantos Kelu Setan
Boten Yen Ta Ngantosa, Klantur Babar Pisan
Ugeripun Nyenyuwun, Ibu Tansah Tetulung
Sang Dewi, Sang Dewi Mangestonana