Kudatang Tuhan

Ku Datang Tuhan
Baharui Hatiku
Dengan Anug’rah Di Dalam Engkau
Ku Tahu Tuhan
Kelemahan Hidupku
Akan Terhapus Oleh Kuasa Kasihmu
Kasihmu Melingkupi Hidupku
Bawaku Dekat Padamu
Ku Kan Terbang Bagaikan Rajawali
Rohmu Menangkanku Terbang Lebih Tinggi
Oleh Kuasa Kasihmu