Datanglah Dan Bertahta

Pelukis Cakrawala
Perangkai Jagad Raya
Pencipta Alam Semesta
Pemilik Kehidupan

Yang Sanggup Menyelamatkan
Dialah Jalan Kebenaran
Kami Rindukan Kuasa Lawatan-Mu
Kebangkitan Pasti Terjadi

Woo-Ooo
Datanglah Dan Bertahta
Kuat Dan Berkuasa
Saat Hati Bersatu Menaikkan Pujian

Belenggu Dipatahkan
Mujizat Dinyatakan
Great Is Our God