Tidak Dengan Tangan Hampa

Tidak Dengan Tangan Yang Hampa
Ku Datang Ke Hadiratmu
Menyatakan Rasa Syukurku
Atas S’gala Berkatmu
Tidak Dengan Tangan Yang Hampa
Ku Sujud Menyembahmu
Persembahkan S’luruh Hidupku
Ke Atas Mezbahmu
Segalanya Yang Ku Milikki
Semuanya Dari Padamu
Kan Ku Bawa Persembahanku
Yang Terbaik Hanya Bagimu