Bacaan I

1 Raja 3:5, 7-12

Pada suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, “Mintalah apa yang kauharapkan dari pada-Kul” Lalu Salomo berkata, “Ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?” Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, “Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur yang panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu! Sungguh, Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau.” Demikianlah Sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan

Betapa kucintai TauratMu, ya Tuhan

Bacaan II

Roma 8:28-30

Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukan-Nya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Anak-Nya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. Demikianlah Sabda Tuhan.

Bait Pengantar Injil

Alleluya,Alleluya,Alleluya

Bacaan Injil

Matius 13:44-52

Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, “Hal Kerajaan Surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.” Demikian pula hal Kerajaan Surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?” Mereka menjawab, “Ya kami mengerti.” Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, “Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal Kerajaan Surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.”

Demikianlah Sabda Tuhan.

Doa Umat

Kerajaan Surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang. kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa, Sang Raja Kerajaan Surga agar kita diper- kenankan tinggal di dalamnya.

Bagi Gereja kita. Semoga Bapa membimbing Gereja-Nya dengan cahaya Roh- Nya, agar selalu memperbarui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkem-bangan zaman, dan semoga umat-Nya selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Bapa menganugerahi para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian, dan kebijak- sanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya, dan semoga nama-Nya semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para korban perang dan korban lalu lintas. Semoga para korban perang dan lalu lintas Kauperkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa, dan persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Nya, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi masyarakat kita di sini. Semoga masyarakat kita tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan Kerajaan Surga yang terwujud dalam usaha kita untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kita dan tuntunlah masyarakat kita dalam nama-Nya agar dalam perjuangan hidup ini, kita selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

LAllah Bapa Yang Mahabaik, dengarkanlah doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.

Amin.