Teks Misa Hari Minggu Biasa VI – 11 Februari 2024

Bacaan I

Kitab Imamat 13:1-2,44-46

Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, “Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, la harus dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari anak- anaknya, yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, dan rambutnya terurai, la harus menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis! Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia najis; ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan itulah tempat kediamannya.

Mazmur Tanggapan

Engkaulah persembunyianku, ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat

Bacaan II

1 Korintus 10:31-11:1

Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.

Demikianlah Sabda Tuhan

Bait Pengantar Injil

Alleluya,Alleluya

Bacaan Injil

Markus 1:40-45

Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus ia memohon bantuan-Nya, katanya, “Kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku.” Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. la mengulurkan tangan-Nya, menyentuh orang itu, dan berkata kepadanya, “Aku mau, jadilah engkau sembuh.” Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, “Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapa pun juga, tetapi pergilah, perlihatlanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.” Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru. Demikianlah Sabda Tuhan.

Doa Umat

Oleh Kristus kita mengenal Allah Bapa yang berbelas kasih kepada umat-Nya yang menderita. Maka, marilah kita memanjatkan doa kepada-Nya

Bagi Bapa Suci, para Uskup dan para Imam. Semoga Allah Bapa memberkati Bapa Suci, para Uskup dan para Imam, agar selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, yang sakit, dan dikucilkan dari masyarakat. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para pejabat pemerintahan. Semoga Allah Bapa membimbing para pejabat pemerintahan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para penderita sakit. Semoga Allah Bapa menghibur dan menemani para penderita sakit sehingga mereka tidak merasa disendirikan serta dibuang, namun tetap berjuang memberi kesaksian cinta Tuhan di dalam penderitaan sakitnya. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita agar jangan hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam Gereja tetapi juga meluhurkan Tuhan melalui pengabdian tulus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Teguhkanlah iman kami agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari-Mu sendiri. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.

Amin