Santa Lucia

Santa Lucia Prawan Yang Setia
Pada Sang Pencipta Allah Di Surga
Nama Mu Dikenang Sebagai Cahaya
Iman Mu Yang Teguh
Penuh Rahmat Bapa
Santa Lucia Santa Lucia
Senjakala Yang Bercahaya Dikau Lucia
Santa Lucia Santa Lucia
Senjakala Yang Bercahaya Slama Lamanya
Tuntun Kami Semua
Bimbing Dalam Doa
Agar Layak Hidup
Damai Sejahtera
Sinar Bintang Terang
Semangat Hati
Lindungi Usaha Dan Karya Kami