PS 496
Selayaknya Kita Berbangga

Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus.

Kristus telah mengosongkan diri-Nya
dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia
dan perilaku-Nya seperti manusia.

Dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan diri-Nya
dan taat sampai mati
bahkan sampai mati di salib.

Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia,
dan mengaruniakan kepada-Nya nama
yang mengatasi segala nama
agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut.