PS 455 Gembala Pergilah Cepat

Gembala pergilah cepat-cepat,
Menuju Betlehem.
Pergilah mencari di Betlehem,
Sang Raja Israel.

Sang Sabda kini menjelma
Menjadi manusia.
Lekaslah berjumpa dengan Tuhan,
Almasih yang mulia.

Yang Maha tinggi dan kekal
Berkunjung di dunia.
Lekaslah mencari Allah kekal
Yang datang di dunia.

Yang Maha kaya dan mulia
Berhamba di dunia.
Lekaslah mencari Allah mulia
Pelayan dunia.