MB 228 – Bawalah Persembahanmu

Bawalah Persembahan Mu Nanti
Ke Altar Yang Suci
Semoga Allah Bapa Berkenan
Mengambil Tanda Cintamu
Bawalah Hati Indah Berseri
Ke Altar Yang Suci
Semoga Allah Bapa Berkenan
Mengambil Bunga Hatimu
Lenyaplah Kesan Hampa Gulana
Semarak Kini Medan Berbakti
Berhiaskan Niat Warna-Warni
Bagaikan Kembang Mekar Berseri
Bawalah Senandung Pasrah Diri
Ke Altar Yang Suci
Semoga Allah Bapa Berkenan
Mengambil Bakti Dirimu