Litani Para Kudus

Tuhan, Kasihanilah Kami
Tuhan, Kasihanilah Kami
Kristus, Kasihanilah Kami
Kristus, Kasihanilah Kami
Tuhan, Kasihanilah Kami
Tuhan, Kasihanilah Kami
Santa Maria, Bunda Allah
Doakanlah Kami
Santo Mikael, Gabriel Dan Rafael
Doakanlah Kami
Para Malaikat Allah
Doakanlah Kami
Santo Yohanes Pembaptis
Doakanlah Kami
Santo Yusuf
Doakanlah Kami
Santo Petru Dan Paulus
Doakanlah Kami
Santo Andreas
Doakanlah Kami
Santo Yohanes Dan Yakobus
Doakanlah Kami
Santa Maria Magdalena
Doakanlah Kami
Santo Stefanus
Doakanlah Kami
Santo Ignatius Dari Antiokhia
Doakanlah Kami
Santo Laurensius
Doakanlah Kami
Santa Perpetua Dan Felisitas
Doakanlah Kami
Santa Agnes
Doakanlah Kami
Santo Agustinus
Doakanlah Kami
Santo Atanasius
Doakanlah Kami
Santo Basilius Dan Gregorius Dari Nazianze
Doakanlah Kami
Santo Martinus
Doakanlah Kami
Santo Benediktus
Doakanlah Kami
Santo Fransiskus Dan Dominikus
Doakanlah Kami
Santo Fransiskus Xaverius
Doakanlah Kami
Santo Yohanes Maria Vianney
Doakanlah Kami
Santa Katarina Dari Sienna
Doakanlah Kami
Santa Teresia Dari Avila
Doakanlah Kami
Semua Orang Kudus Allah
Doakanlah Kami
Tuhan, Maharahim
Bebaskanlah Umat-Mu
Dari Segala Kejahatan
Bebaskanlah Umat-Mu
Dari Segala Dosa
Bebaskanlah Umat-Mu
Dari Kematian Kekal
Bebaskanlah Umat-Mu
Karena Penjelmaan-Mu
Bebaskanlah Umat-Mu
Karena Wafat, Pemakaman Dan Kebangkitan-Mu
Bebaskanlah Umat-Mu
Karena Pencurahan Roh Kudus
Bebaskanlah Umat-Mu
Kami Orang Berdosa
Dengarkanlah Umat-Mu
Sudilah Engkau Memerintah Dan Memelihara Gerejamu Yang Kudus
Dengarkanlah Umat-Mu
Sudilah Engkau Memelihara Bapa Suci Dan Segala Pejabat Gerejawi Dalam Pengabdian Yang Suci
Dengarkanlah Umat-Mu
Sudilah Engkau Memberikan Damai Dan Persatuan Kepada Segala Bangsa
Dengarkanlah Umat-Mu
Sudilah Engkau Memperkuat Dan Memelihara Kami Dalam Pengabdian Suci Kepada-Mu
Dengarkanlah Umat-Mu
Sudilah Engkau Menguduskan Bejana Baptis Ini Dengan Rahmat-Mu
Dengarkanlah Umat-Mu
Kristus, Dengarkanlah Kami
Kristus, Dengarkanlah Kami
Kristus, Kabulkanlah Doa Kami
Kristus, Kabulkanlah Doa Kami

Amin
Pujilah Tuhan, Hai Sumber-Sumber Air, Megahkanlah Dan Luhurkanlah Dia Selama-Lamanya