Imanuel JPCC

Bapa kudatang dan berserah
Kunyatakan ‘Kau yang berkuasa
Dalam gelap ‘Kau setia
‘Kau cahaya hidupku

‘Kau kuatkan aku bertahan
‘Kau harapan dalam kesesakan
‘Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan
Engkau Allah Imanuel