Bahagia Abadi

Bahagia abadi brikan dia ya Tuhan
dan terang Illahi menyinari dia

Pantas bagiMu ya Tuhan
lagu pujian umatMu yang setia pada janjiMu

Kabulkan ya Tuhan permohonan kami
agar semua orang kembali kepadaMu