Ave Maria

Engkau Yang Dipilih Allah Bapa Di Surga
Untuk Melahirkan Putranya Yang Kudus
Engkaulah Bunda Kristus
Bunda Sang Penebus Segala Dosa Manusia

Bunda Maria P’rawan Yang Tiada Ternoda
Hatimu Bersinar Putih Tiada Bercela
Engkau Bunda Almasih
Yang Diangkat Ke Surga Penuh Kemulian

Ave Maria…Ave Maria…Terpujilah Bunda
Terpuji Namamu Sepanjang Segala Masa
Ave Maria…Ave Maria…Syukur Kepadanya
Tuhan Yang Pengasih Selama Lamanya