Bacaan 1

Nubuat Barukh 5:1-9

 

“Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah, dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari Yang Kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi: damai Sejahtera – Hasil – Kebenaran dan Kemuliaan – Hasil – Takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian! Tengoklah ke timur! Lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang Kudus; mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi dari padamu dengan berjalan kami, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan, supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaan-Nya, dan dengan belas kasihan serta kebenaran-Nya.”

Demikianlah sabda Tuhan

  1. Syukur kepada Allah.

 

Mazmur

Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka-cita

Bacaan 2

 Filipi (1:4-6.8-11)

 

Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam Berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu, akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allahlah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku: Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.

Demikianlah sabda Tuhan

  1. Syukur kepada Allah.

 

Bacaan Injil

Lukas 3:1-6

 

Dalam tahun kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi walinegeri Yudea, dan Herodes menjadi raja – wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, menjadi waja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias menjadi raja – wilayah Abilene; pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam Agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis! Maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya, Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.”

Inilah Injil Tuhan kita!

  1. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

 

Doa Umat

Jawaban umat : Tuhan, semoga kami selalu setia kepadaMu

Bagi Gereja Kudus. Semoga kehadiranMu di tengah kami menjadikan Gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon….

 

Bagi masyarakat di sekitar kita. Semoga Bapa membuka mata hati masyarakat di sekitar kami agar dapat melihat karya cinta kasihMu yang agung melalui umatMu. Marilah kita mohon….

 

Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Semoga Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitannya. Semoga Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon….

 

Bagi kita semua disini. Semoga Bapa membangkitkan kami dari kemalasan agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon….