Bacaan 1

Nubuat Zefanya (3:14-18a)   

Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bergembiralah, hai Israel! Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai puteri Yerusalem! Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu, Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, “Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada ditengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak-gembira karena engkau seperti pada pertemuan raya.

Demikianlah sabda Tuhan

Syukur kepada Allah.

Mazmur

Bacaan 2

 Filipi (4:4-7)

Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Janganlah kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Demikianlah sabda Tuhan

Syukur kepada Allah.

 

Bacaan Injil

Lukas (3:10-18)

Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, “Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes, “Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga.” Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, “Guru, apakah yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes, “Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan!” Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, “Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?” Jawab Yohanes kepada mereka, “Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu!” Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes bekata kepada semua orang itu, “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangan-Nya: Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung-Nya. Tetapi debu jerami akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan.” Dan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.

Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya

Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. 

 

Doa Umat

Jawaban umat : Kabulkanlah doa kami

Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, Semoga Bapa mendampingi Gereja-Mu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu serta meneguhkan iman, pengharapan dan kasih para gembala Gereja sehingga tetap setia dalam mendampingi peziarahan umat menuju kepada-Mu, Marilah kita mohon….

Bagi para penganggung jawab dalam masyarakat, Semoga Bapa memberkati para penanggung jawab dalam masyarakat agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakat dan bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera seturut kehendakMu, mulai dari keluarga kami, komunitas dan lingkungan kami sendiri. Marilah kita mohon…

Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, Semoga Bapa menerangi mereka dengan sinar cahayaMu sehingga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kembimbangan serta membuat tabah serta menghadapi kesulitan. Marilah kita mohon…

Bagi kita di sini. Semoga Bapa menyadarkan kami akan cinta KasihMu yang demikian agung kepada kami, sehingga kami Kau semangati dan Kau dorong untuk melaksanakan tugas panggilan kami denganr ela dan gembira hati. Marilah kita mohon…